වීඩියෝ පුවත් | Video News - පිටු අංක 1

තිසර බෝල් කරයි! ජනපති බැට් කරයි! (PHOTO)

අනුරාධපුර ගජබා රෙජිමේන්තු මුලස්ථානයේ ඉදිකෙරුණු ක්‍රීඩා පිටිය සහ ක්‍රීඩාගාරය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ගේ අතින් අද විවෘත කෙරුණා. මේ අවස්ථාවේදී...

වැඩිම කතාබහට ලක්වූ පුවත්